proceso de reciclaxe

Cargadores de móbil

Codi T-1935 de l’ARC de la Generalitat de Catalunya

BLIPVERT é transportista autorizado para Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) e conta con máis de 15 anos de experiencia no mundo da reciclaxe. Isto permítenos ofrecer un servizo especializado de reciclaxe, que en estreita colaboración co cliente, apórtalle un profundo coñecemento sobre a composición as materiais a reciclar, a porcentaxe previsto de revalorización, as posibilidades de reciclado e unha garantía sobre o destino e adecuado tratamento de todas as materiais. O servizo complétase coa elaboración da información e dos certificados de tratamento correspondentes válidos para auditorías ISO 14001.

Descrición do Proceso

Ao cabo da súa vida útil, os cargadores han de ser tratados nun proceso que ofreza garantías para recuperar as compoñentes aproveitables e tratar axeitadamente os potencialmente perigosos.

1. Desmontaxe e descontaminación
O proceso de reciclaxe seleccionado por BLIPVERT permite o emprego de tecnoloxías limpas para o fraccionamento selectivo do vidro, os plásticos e os distintos metais. A primeira fase do proceso consiste nunha separación coidadosa das compoñentes potencialmente perigosos (C.P.P.), tales como condensadores, circuítos impresos e plásticos que conteñen PCB's, relés de mercurio, acumuladores de níquel/cadmio, etc... Estas compoñentes potencialmente perigosos son entregados a xestores autorizados para o seu correcto tratamento.

2. Revalorización.
Posteriormente procédese á clasificación dos distintos tipos de plásticos e metais (férricos e non férricos) e se incia un proceso industrial de sucesivas moliendas e trituraciones. Cada tipo implica un específico proceso de revalorización e tratamento que permite recuperalo e devolvelo ao ciclo produtivo.

Lexislación Existente

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febreiro, sobre aparellos eléctricos e electrónicos e a xestión dos seus residuos.

Artigo 5. Tratamento de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos

1. Os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos que conteñan materiais ou elementos perigosos serán descontaminados. A descontaminación incluirá, como mínimo, a retirada selectiva dos fluídos, compoñentes, materiais, substancias e preparados, de conformidade co establecido no anexo III.

2. As operacións de tratamento terán como prioridade, por esta orde, o reutilización, o reciclado, a valorización enerxética e a eliminación. Ás operacións de valorización seralles de aplicación o réxime xurídico establecido na Lei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, atendendo ás características das operacións e á perigosidade dos compoñentes que constitúan o obxecto da xestión.

3. Todas as operacións de tratamento  realizaranse aplicando as mellores técnicas dispoñibles. En particular, as operacións de traslado de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos realizaranse de tal modo que se poida lograr a mellor descontaminación, reutilización e o reciclado dos aparellos enteiros ou as súas compoñentes.

Para o Cargador Universal?

Hai máis de 70 tipos de cargadores de móbil, xa que cada marca ten ao menos dous distintos no seu catálogo. Crear un cargador universal non só facilitaría bastante a vida ás miles de usuarios que andan sempre pedindo prestado un na oficina, senón que reduciría notablemente os residuos. Hai moitos máis cargadores que móbiles, xa que os usuarios adoitan facerse cun segundo e incluso un terceiro accesorio para ter no posto de traballo ou o seu coche. Só Corea lexislou para obrigar aos fabricantes a instalar unha extensión universal. Ademais, o cargador non vén na caixa co móbil novo. Hai que compralo aparte. Xapón e China xa anunciaron que adoptarán medidas similares. Na Unión Europea non hai nada previsto, malia que só se recicla o 5% das compoñentes electrónicos.

Os Verdes en España fixeron bandeira desta iniciativa e presentaron no Congreso unha proposición non de lei para que se unifiquen os cargadores. O deputado Francisco Garrido, defensor da proposta, cree que se aforrarían catro de cada cinco euros que gastamos en cargadores.

A solución que se albisca é a conexión USB, a que utilizan os ordenadores, as axendas electrónicas ou os aparellos de MP3, entre outros. Motorola foi a primeira en realizar esta aposta e xa equipa o 75% dos terminais que vende con USB. "Creemos que, tarde ou cedo se impoñerá o mini USB como estándar", di Juan José Lojo, responsable de accesorios de Motorola.

Sabías que…

Dos residuos xerados pola telefonía móbil, os cargadores son o principal grupo en volúmen e peso, con ata o 40% do total. Aproximadamente un 25 % corresponde a terminais (só teléfono, sen batería nin accesorios), e do 15 ao 20 por cento, embalaxes dos teléfonos.

Importancia de que o material sexa tratado por un XESTOR AUTORIZADO

O destinatario final do material recuperado é un xestor autorizado para os Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) que asegura un correcto tratamento dos mesmos e o máximo grao de reciclaxe. O destino desexable será sempre o xestor especializado en cada tipo de residuo, que será mellor que o xeralista que acepta todo. É importante que o xestor garanta a corrección de todo o proceso, a partir da recollida e o transporte, ata o desmontaxe, a separación de materiais, e o destino final de todas as fraccións resultantes, tanto das valorizables como das non valorizables. É de especial importancia a separación daquelas fraccións potencialmente perigosas, que deberán recibir o tratamento específico adecuado.

Por que reciclar supón un custo?

Os xestores especializados recuperan todas aquelas materiais reciclables presentes nos Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) mediante diversos procesos técnicos, que van a partir do desmontaxe manual ata complexos sistemas de trituración e separación de metais, pasando por equipos de detección automática de plásticos, etc. Todos estes procesos supoñen unhas instalacións e uns custos de explotación notables que, na maior parte dos casos, non se compénsan cos ingresos da venda das fraccións recuperadas. Ademais, han de garantir o cumprimento das esixentes normativas vixentes.

Beneficios para o medioambiente

Sen dúbida a elección do reciclado específico dos Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) é a mellor a partir dun punto de vista medioambiental.
A reciclaxe ten sentido non só pola redución do impacto ambiental debido á menor contaminación orixinada polos tratamentos anteriormente descritos, senón tamén porque permite economizar recursos escasos e a enerxía necesaria para a extracción dos mesmos nas explotacións mineiras, a través da recuperación de materiais como metais, plásticos, vidro, etc. contidos nos devanditos residuos.

A Unión Europea estima que os 6 millóns de toneladas de RAEE que se producen anualmente conteñen máis de 3,5 millóns de toneladas de metal.
Calcúlase que a reciclaxe de RAEE contribuiría a aforrar ao redor de 120 millóns de Gigajulios ao ano, o que equivale a 2,8 millóns de tonelas de petróleo. O uso das materiais reciclados permitiría aforrar entre o 60% e o 80% da enerxía necesaria para producir as materiais virxes, equivalentes aos reciclados.

Para os campións da reciclaxe

Os cargadores pódense modificar e utilizarse para outros aparellos. Podes reciclar o teu cargador  para alimentar calquera outro aparello electrónico que non dispoña do seu alimentador orixinal. O cargador de movil ofréceche 12V de continua e 300ma. Sempre partindo do caso en que estas non sexan as características necesarias para alimentar o teu outro aparello, ao cargador hai que modificarlle a voltaxe, e cambiarlle a extensión polo jack de alimentación femia que corresponda. Para baixar a tensión utilízanse condensadores. A entrada de voltaxe polo regular vai seguida por un capacitor elctrolítico e éste ten polaridade. Para verificar que polariadade debe ter o jack alimentación busca o capacitor próximo a entrada de voltaxe do teu aparello e segue a linea.

Minis en GalegoFrançais
 - Pla de Ramassar 30, 08402 Granollers - Tel 93 846 71 85 - Fax 93 846 41 59